Aby wejść na stronę proszę zapoznać się z treścią poniżej

KOMUNIKAT DLA PACJENTEK,
PANDEMIA KORONAWIRUSA TRWA, DBAMY O WASZE BEZPIECZEŃSTWO

 

Drogie Panie,

od początku pandemii nasze Centrum udziela świadczeń zdrowotnych nieprzerwanie, w pełnym zakresie, bez ograniczeń dla pacjentek, z zachowaniem wszystkich racjonalnych, uzasadnionych epidemiologiczne środków i sposobów zachowań wobec ogłoszonego stanu epidemii, uwzględniając kierunkowe polskie i zagraniczne rekomendacje.

Wiedza i świadomość to jedyne parametry, które pozwolą nam funkcjonować w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.

Strach i panika są absolutnie nieuzasadnione, ale lekceważenie także.

Opinie ekspertów wskazują, że pandemia będzie jeszcze długo trwać. Musimy więc żyć z wirusem i konsekwentnie chronić najsłabszych - osoby starsze oraz z chorobami współistniejącymi, minimalizując jednocześnie ryzyko zakażenia u pozostałych osób.

Optymizmem napawa natomiast rosnąca liczba osób zaszczepionych, co jest najsilniejszą i najskuteczniejszą ochroną przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Za nami już ponad dwuletnie doświadczenie kontaktu z SARS-CoV-2, zaczyna więc dominować przyzwyczajenie i oswojenie, ustępuje mobilizacja i dyscyplina.

Epidemia koronawirusa trwa i stanowi ciągle realne zagrożenie. Dlatego racjonalne ograniczenia są na razie niezbędne, w tym w szczególności zachowanie dystansu społecznego (optymalnie 2m odległości między sobą), noszenie maseczek w zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz dezynfekcja/mycie dłoni – DYSTANS-DEZYNFEKCJA-MASKA (DDM).

Dlatego konsekwentnie przestrzegamy tych trzech najważniejszych sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia (każde z osobna skuteczne w 70-80%, łącznie zbliżają do 100%) i stwarzamy ku temu optymalne warunki w naszym Centrum – w trosce o Wasze zdrowie.

Wszystkie Pacjentki zgłaszające się do nas na wizytę prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami oraz ich bezwzględne przestrzeganie:

W przeddzień wizyty proszę odpowiedź na dwa poniższe pytania:

 • Czy ma Pani podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37 st. C i/lub niewyjaśnione: wyraźne ogólne osłabienie, objawy infekcji dróg oddechowych (szczególnie suchy kaszel, duszność), utratę węchu, smaku, apetytu, bóle mięśniowe, zaczerwienienie oczu, biegunkę lub wymioty?
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty profilaktycznej, proszę zostać w domu i ewentualnie skonsultować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym. Proszę odwołać wizytę i zarejestrować się po ustąpieniu objawów.
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty związanej z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi, proszę skontaktować się telefonicznie z rejestracją celem ustalenia terminu Telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik).
 • Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miała Pani styczność z osobami przebywającymi na kwarantannie (także z powodu powrotu z zagranicy), lub które miały kontakt z takimi osobami do 2 tygodni przed spotkaniem z Panią?
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty profilaktycznej, proszę przełożyć wizytę o 2 tygodnie.
  • Jeśli tak, i dotyczy to wizyty związanej z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi, proszę skontaktować się telefonicznie z rejestracją celem ustalenia terminu Telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik).
Zalecenia w dniu wizyty:
 • Powtórna ocena samopoczucia ogólnego, uwzględniająca szczególnie objawy infekcji dróg oddechowych
 • Przed wyjściem z domu pomiar temperatury ciała, jeśli wskaże wartość powyżej 37 st. C:
  • bezwzględne pozostanie w domu i odwołanie wizyty (jeśli dotyczy to wizyty profilaktycznej) – obserwacja oraz ewentualna konsultacja telefoniczna ze swoim lekarzem rodzinnym,
  • jeśli wizyta miała być związana z dolegliwościami ginekologiczno-położniczymi – kontakt telefoniczny z rejestracją celem ustalenia terminu Telekonsultacji (wymagana przedpłata – patrz cennik)
  • jeśli wizyta dotyczy dolegliwości ostrych (np.: obfite krwawienie, ból, czynność skurczowa w ciąży) proszę zgłosić się niezwłocznie do szpitala ginekologiczno-położniczego z oddziałem zakaźnym, nie korzystając ze środków komunikacji publicznej.
 • W razie pogorszenia samopoczucia ogólnego w ciągu dnia w dniu wizyty, rezygnacja z wizyty + zalecenia wymienione w punkcie powyżej.
Zalecenia w trakcie wizyty w naszym Centrum

W trosce o nasze Pacjentki i nasz Personel, stosownie do aktualizowanych zaleceń, wprowadzamy ponadstandardowe zalecenia bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Postępowanie zalecane

Pacjentki, które zgłaszają się do naszego Centrum po raz pierwszy, prosimy o kontakt e-mailowy – prześlemy Wam Formularz rejestracyjny i Oświadczenie, dokumenty konieczne do wypełnienia przed pierwszą wizytą. Możecie je wypełnić komfortowo w domu i przesłać do nas ich skan  (nie zdjęcie), dzięki temu ograniczycie swój kontakt w Recepcji do niezbędnego minimum.
Dotyczy to także pacjentek, które nie aktualizowały Formularzy i Oświadczeń od czasu obowiązywania Rozporządzenia RODO.

Możecie dodatkowo dokonać przedpłaty za wizytę przelewem (dane do przelewu dostępne są w zakładce Kontakt na naszej stronie www.corfamed.pl), co dodatkowo ograniczy czas Waszego kontaktu w Recepcji.

Postępowanie obowiązujące
 • Wizyty w naszym Centrum w czasie ogłoszonej pandemii odbywają się bez osób towarzyszących, w tym dzieci, poza opiekunem prawnym Pacjentki nieletniej.
 • W przypadku posiadania przez Pacjentkę własnej maseczki proszę ją bezwzględnie zdjąć przed wejściem do Centrum, dotyczy to także rękawiczek medycznych, minimalizujemy ryzyko transmisji infekcji.
 • Na życzenie pacjentek po umyciu rąk oferujemy rękawiczki foliowe.
 • Wszystkie Pacjentki wchodzące i przebywające w Corfamedzie (zalecenie dotyczy to także personelu) zobowiązane są bezpośrednio po wejściu, po dezynfekcji dłoni i po pobraniu od Położnej dyżurnej, założyć maseczkę ochronną, po instrukcji właściwego zakładania przez Położną, utrzymując ją w ochronie twarzy do czasu wyjścia z Corfamedu.
 • Po założeniu maseczki wskazane jest powtórne zdezynfekowanie dłoni lub ich umycie.
 • Proszę nie zamykać drzwi do przedsionków toalet, ograniczając dotykanie klamek.
 • Zalecamy wchodzenie i przebywanie w przedsionkach toalet pojedynczo.
 • Zalecamy zajmowanie oznaczonych miejsc w poczekalniach – nasze duże, przestronne poczekalnie pozwalają na utrzymanie bezpiecznej odległości 2 m między pacjentkami, co minimalizuje ryzyko przeniesienia infekcji. Proszę zajmować wyłącznie nieoznaczone miejsca siedzące.
 • Na życzenie oferujemy przebywanie w wydzielonym pomieszczeniu.
 • W trakcie wchodzenia do gabinetu i jego opuszczania proszę czekać na otwarcie/zamknięcie drzwi przez lekarza/położną.
 • Zalecamy utrzymywanie najbezpieczniejszej odległości 2 m w czasie obsługi w Recepcji, a w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych stosownie do wymagań świadczenia, stosując się do zaleceń personelu medycznego.
 • Prosimy, w miarę możliwości, o płatności bezgotówkowe.
 • Apelujemy o przestrzeganie zaleceń Położnych.
Drogie Panie, w związku z zalecanym maksymalnym skracaniem ambulatoryjnych wizyt ginekologicznych i położniczych w okresie epidemii do niezbędnego minimum, prosimy o przygotowanie odpowiedzi na poniższe pytania:
 • Termin ostatniej miesiączki (jeśli Pani miesiączkuje).
 • Czy od ostatniej wizyty w naszym Centrum zaszły istotne zmiany w Pani stanie zdrowotnym (w tym zabiegi operacyjne, uczulenia na leki, zdiagnozowane choroby przewlekłe, nowe przyjmowane leki)?
 • Jakie dolegliwości są przyczyną wizyty? Od kiedy się pojawiły? Czy wywołała ją określona sytuacja? Czy nasilają się w określonych okolicznościach?
Takie przygotowanie zdecydowanie usprawni przebieg wizyty.

Odpowiedzialność za nas wszystkich, wzajemne zrozumienie i mobilizacja do przestrzegania koniecznych ograniczeń oraz dyscyplina to narzędzia zbliżające do zachowania naszego bezpieczeństwa.

Zalecenia specjalne:
 • Ponad dwuletnia perspektywa pandemii wyklucza zawieszenie profilaktyki ginekologicznej. Skutki wstrzymania zapobiegania rakowi szyjki macicy, piersi, jajników czy endometrium mogą być katastrofalne i groźniejsze w perspektywie niż pandemia.
 • Przypominamy, że kontrole profilaktyczne pacjentek stosujących przewlekle terapię hormonalną (antykoncepcję i hormonalną terapię menopauzalną - HTM) powinny odbywać się optymalnie co 6 miesięcy, a pacjentek nie stosujących antykoncepcji HTM co 12 miesięcy.
 • Stałym Pacjentkom Corfamedu z dolegliwościami ginekologicznymi lub położniczymi, które nie mogą stawić się na wizycie w Centrum oferujemy  Telekonsultację (szczegóły w Cenniku), które umożliwiają po kontakcie z lekarzem otrzymanie m. in. E-recepty i/lub E-zwolnienia.
 • Wyniki badań laboratoryjnych, takich jak cytologia płynna/LBC, HPV, testu p16/Ki67 i ekspertyzy cotestingowe, wykonanych w Centrum proszę odbierać w trybie on-line, do pozostałych wyników otrzymujecie Panie własny zakodowany dostęp on-line.
UWAGA

Drogie Panie, dla Waszej wygody rekomendujemy dla wizyt ginekologicznych rejestrację on-line i za pośrednictwem Znanego Lekarza, ale prosimy o przestrzeganie wszystkich zaleceń zawartych w Komunikacie.

Zapraszamy oczywiście do rejestracji telefonicznej, a w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy na naszej stronie www.corfamed.pl, lub za pośrednictwem sms-a na numery telefonów 601 169 082 lub 601 423 382 z podaniem Waszego numeru telefonu oraz preferowanych godzin kontaktu - oddzwonimy możliwie najszybciej.
Powyższe dotyczy także osób, które chciałyby zarejestrować się osobiście w naszym Centrum.

INFORMACJE DLA PACJENTEK W CIĄŻY

Zgodnie z ostatnimi stanowiskami uznanych instytucji i towarzystw naukowych, w tym CDC, ACOG, SMFM, RCOG, PTGiP:
 • Infekcja wirusem może być przeniesiona z matki na płód.
 • COVID-19 z najwyższym prawdopodobieństwem zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego oraz zgonu wewnątrzmacicznego płodu.
 • Kobiety w ciąży są potencjalnie narażone na cięższy przebieg infekcji wirusem SARS-CoV-2.
 • Mleko matki jest wolne od wirusa oraz może zawierać przeciwciała przeciwko koronawirusowi, które mogą chronić noworodka.
 • Decyzja o szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 należy wyłącznie do kobiety w ciąży.
 • Aktualnie nie ma żadnych wiarygodnych danych naukowych potwierdzających szkodliwość szczepienia w ciąży.
 • Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników w dniu 26 kwietnia 2021 roku zajęło jednoznaczne stanowisko, że szczepionki przeciwko COVID-19 powinny być oferowane kobietom w ciąży i w czasie laktacji.

Eksperci zastrzegają, że wiedza odnośnie wirusa SARS-CoV-2 u kobiet w ciąży ciagle jest oparta na niewielkiej liczbie dostępnych badań.

Utrzymujemy więc wszystkie epidemiologiczne zalecenia minimalizujące ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2

Na bieżąco monitorujemy wszytskie dostępne informacje i zalecenia światowych towarzystw naukowych o najwyższym uznanym autorytecie.


Pozostajemy do Waszej dyspozycji, tym bardziej w tym trudnym czasie
Dyrekcja i Zespół Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED
Przejdź do strony