ZAKRES USŁUG

 

NOWE CENTRA DIAGNOSTYCZNE
  Centrum diagnostyki prenatalnej
  Centrum profilaktyki raka szyjki macicy
  Centrum profilaktyki i diagnostyki nowotworów
 
 
 

GINEKOLOGIA

 

USG piersi

  HTZ
  Kolposkopia
  Niepłodność
 
 
 
OPIEKA NAD CIĘŻARNĄ
  Schemat opieki nad ciążą
  KTG
  Badania prenatalne
  USG 3D/4D
 
 
  ANTYKONCEPCJA
 
Centrum diagnostyki prenatalnej
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA I TRYMESTRU
Centrum Zdrowia Kobiety "CORFAMED" Sp. z o.o.
Fundacja Medycyny Płodowej (FMF) z siedzibą w Londynie - raporty ryzyka wykonywane są przez naszą placówkę w oparciu o standardy FMF i najnowszy Software FMF 2012 wersja 2.8.0 oraz najnowsze publikacje naukowe
https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient
Non Invasive Fetal TrisomY test PRO - najszerszy, nieinwazyjny genetyczny test prenatalny w kierunku trisomii - raport ryzyka wad genetycznych płodu wykonywany jest przez BGI

DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE
W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY "CORFAMED" SP. Z O.O.*
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA

NAJNOWSZE ZALECENIA W OPARCIU O MATERIAŁY
"ADVANCES IN FETAL MEDICINE COURSE"
FMF, LONDYN, GRUDZIEŃ 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
oraz
13. ŚWIATOWEGO KONGRESU FMF, NICEA, FRANCJA, CZERWIEC/LIPIEC 2014
i 15. ŚWIATOWEGO KONGERSU FMF, PALMA DE MALLORCA, HISZPANIA, CZERWIEC 2016

 • TEST POŁĄCZONY / TEST POŁĄCZONY PLUS (FMF + NIFTY PRO)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNO - GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH: TRISOMII 21, 18, 13, 9, 16 i 22 CHROMOSOMU, MIKRODELECJI, MIKRODUPLIKACJI oraz ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY

Dowiedz się więcej >>>
   CZUŁOŚĆ
> 99%
   
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY /
  TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH (TRISOMII 21, 18 i 13) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
   CZUŁOŚĆ OK.**
87-90%

Dowiedz się więcej >>>
 
 • USG PRENATALNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE (FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD ANATOMICZNYCH I GENETYCZNYCH (TRISOMII 21, 18 i 13) PŁODU ORAZ CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY BEZ BADANIA KRWI MATKI
   CZUŁOŚĆ OK.**
71%

Dowiedz się więcej >>>
 
   
 • TEST NIFTY PRO
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH: TRISOMII 21, 18, 13, 9, 16 i 22 CHROMOSOMU, MIKRODELECJI, MIKRODUPLIKACJI oraz ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI) PŁODU NA PODSTAWIE BADANIA KRWI MATKI
   CZUŁOŚĆ
> 99%

Dowiedz się więcej >>>
 
   
* stan na dzień 15. listopada 2014 roku dla Dolnego Śląska i warunków komercyjnych
** czułość dotyczy wykrywania zespołu Downa (trisomii 21)
  Czułość NIFTY test na podstawie danych producenta testu.

W nowoczesnej opiece nad ciążą na najwyższym światowym poziomie podstawowe znaczenie ma możliwie najszybsza identyfikacja czynników ryzykownych i chorób niebezpiecznych dla jej przebiegu. Kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie tych chorób, lub tylko ich podwyższonego ryzyka, aby umożliwić jak najwcześniejsze leczenie, a co istotniejsze, nawet im zapobiegać!
Wśród podstawowych badań w opiece nad ciążą szczególną pozycję zajmują TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY (COMBINED TEST) i TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (COMBINED TEST PLUS) wykonywane do 13 tygodnia i 6 dnia ciąży, obejmujące:

 • USG genetyczne I trymestru rozszerzone, dzięki któremu potwierdzamy prawidłową budowę anatomiczną płodu oraz oceniamy ultrasonograficzne markery wad genetycznych i ciężkich powikłań ciąży (patrz niżej); badanie powinni wykonywać wyłącznie lekarze posiadający wszystkie certyfikaty umiejętności Fundacji Medycyny Płodowej oraz aktualny audyt tej organizacji (patrz wyżej)
 • badania biochemiczne (markery biochemiczne) z krwi matki oznaczane na wytypowanych przez FMF analizatorach laboratoryjnych
  • - w obu testach beta-HCG i PAPP-A
  • - NOWY MARKER! w teście PLUS dodatkowo PlGF (łożyskowy czynnik wzrostu) umożliwiający ocenę właściwej funkcji łożyska
 • standaryzowany pomiar średniego ciśnienia tętniczego krwi ciężarnej - MAP - przy użyciu ciśnieniomierzy zalecanych przez FMF
 • Raport FMF I Trymestru ryzyka najczęstszych wad genetycznych płodu i ciężkich powikłań ciąży obliczany indywidualnie dla każdej ciężarnej.
Unikalną wartością Raportu FMF jest możliwość identyfikacji podwyższonego ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu - FGR / IUGR i porodu przedwczesnego - PTB) i zapobiegania im poprzez włączenie odpowiedniego leczenia (np. kwasem acetylosalicylowym czy progesteronem).
Wartość diagnostyczna Raportu FMF warunkowana jest umiejętnościami lekarza potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami FMF i audytem oraz przestrzeganiem standaryzacji FMF wszystkich etapów diagnostyki w placówce wykonującej badanie. Sprawdź w swoim raporcie czy jest on sporządzony na podstawie wszystkich dostępnych markerów, znajdziesz to w opisie, który znajduje się bezpośrednio pod wartościami liczbowymi ryzyka wad genetycznych i powikłań ciąży. Niezależnie od powyższych TESTÓW - możesz podnieść pewność diagnostyczną skriningu do ponad 99% w zakresie najczęstszych wad genetycznych płodu - zespołu Downa, Edwardsa i Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, najczęstszych zespołów mikrodelecyjnych, mikroduplikacji oraz aneuploidii (niewłaściwej liczby) chromosomów płci. Służy temu oferowany przez nas najszerszy nieinwazyjny test genetyczny z krwi ciężarnej, wykrywający pozakomórkowe DNA płodu (cell free DNA - cfDNA), o nazwie NIFTY PRO. Rekomendowany jest on szczególnie w grupie ciężarnych, u których ryzyko wad genetycznych płodu w Raporcie FMF I Trymestru jest ≥ 1:1000. W CORFAMEDZIE zalecamy NIFTY PRO wszystkim ciężarnym. Dzięki temu eliminujemy praktycznie ryzyko pomyłek diagnostycznych, a tym samym, liczbę ryzykownych amniopunkcji.

 


GWARANTUJEMY NAJWYŻSZĄ CZUŁOŚĆ NASZYCH BADAŃ!

 
PORÓWNANIE
NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI PRENATALNEJ

GENETYCZNO - ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNEJ

OFEROWANEJ
W CENTRUM ZDROWIA KOBIETY "CORFAMED" SP. Z O.O.
Z GWARANTOWANĄ PRZEZ PLACÓWKĘ NAJWYŻSZĄ CZUŁOŚCIĄ BADAŃ


wykonywana między 12 a 13 tygodniem ciąży i 6 dniami
NAZWA TESTU RODZAJ BADANIA CO WYKRYWA CZUŁOŚĆ
WYKRYWANIA WAD GENETYCZNYCH
CENA ZŁ
TEST
POŁĄCZONY

NIFTY PRO + FMF
BADANIE
GENETYCZNE
+
USG
+
BADANIE
BIOCHEMICZNE
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH (KREW MATKI)
 • ZESPOŁÓW DOWNA, EDWARDSA, PATAU
 • TRISOMII 9, 16 I 22 CHROMOSOMU
 • MIKRODELECJI I MIKRODUPLIKACJI
 • ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (USG + BADANIE KRWI):
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
 • PŁEĆ PŁODU (NA ŻYCZENIE)
>99%

2890,-

TEST PRZESIEWOWY
ZINTEGROWANY
ROZSZERZONY
(TPZR)

 

FMF

USG
+
BADANIE
BIOCHEMICZNE
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH
 • ZESPOŁU DOWNA
 • ZESPOŁU EDWARDSA
 • ZESPOŁU PATAU
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
około
87-90%*

690,-

USG PRENATALNE
I TRYMESTRU
ROZSZERZONE
FMF
USG
 • NIEPRAWIDŁOWOŚCI W BUDOWIE PŁODU, PĘPOWINY I ŁOŻYSKA (USG)
 • W SZCZEGÓLNOŚCI ANOMALIE BUDOWY CZASZKI, KRĘGOSŁUPA, KOŃCZYN, KLATKI PIERSIOWEJ, SERCA, JAMY BRZUSZNEJ, PĘCHERZA MOCZOWEGO
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH
 • ZESPOŁU DOWNA
 • ZESPOŁU EDWARDSA
 • ZESPOŁU PATAU
 • RYZYKO CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY
 • STANU PRZEDRZUCAWKOWEGO
 • ZAHAMOWANIA WZROSTU PŁODU
 • PORODU PRZEDWCZESNEGO
około
71%*

310,-

NIFTY PRO
NIEINWAZYJNE BADANIE
GENETYCZNE
Z KRWI
CIEŻARNEJ
 • RYZYKO WAD GENETYCZNYCH (KREW MATKI)
 • ZESPOŁÓW DOWNA, EDWARDSA, PATAU
 • TRISOMII 9, 16 I 22 CHROMOSOMU
 • MIKRODELECJI I MIKRODUPLIKACJI
 • ANEUPLOIDII CHROMOSOMÓW PŁCI
 • PŁEĆ PŁODU (NA ŻYCZENIE)
>99%

2350,-

* czułość dotyczy wykrywania zespołu Downa (trisomii 21)


 
TEST POŁĄCZONY / TEST POŁĄCZONY PLUS
(FMF + NIFTY PRO)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNO - GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU (NIFTY) I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
O CZUŁOŚCI >99%
 • najwyższa czułość w wykrywaniu najczęstszych wad genetycznych płodu: zespołów Downa, Edwardsa, Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosowmu, mikrodelecji, mikroduplikacji i aneuploidii chromosomów płci w teście genetycznym NIFTY PRO
 • w najwyższym stopniu ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • absolutnie bezpieczny dla wszystkich kobiet w ciąży
 • wykonywany między 12. a 13. tygodniem ciąży i 6 dniami
 • badanie genetyczne NIFTY PRO wykonywane na podstawie analizy krwi matki pobranej w naszej placówce
 • wynik ryzyka w teście NIFTY PRO przedstawiany w formie ułamka - jeśli jest wyższy niż 1/20 stanowi wskazanie do amniopunkcji (wg zaleceń producenta)
 • pełny wynik badania do 9 dni roboczych od dnia pobrania krwi
 • dodatkowo możliwość potwierdzenia płci płodu przy użyciu testu NIFTY PRO
 • obejmuje:
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY (COMBINED TEST)
 • - pełne rozszerzone badanie USG płodu
 • - biochemiczne oznaczenia w krwi matki (KRYPTOR: PAPP-A + beta-HCG)
 • TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS (COMBINED TEST PLUS)
 • - dodatkowo biochemiczne oznaczenia w krwi matki - PlGF - pozwalające na najprecyzyjniejszą ocenę funkcji łożyska
 • oraz TEST NIFTY PRO - badanie pozakomórkowego DNA płodu w krwi matki
 • wskazany u wszystkich ciężarnych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu: zespołów DOWNA, EDWARDSA, PATAU, trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, mikrodelecji, aneuploidii chromosomów płci oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
UWAGA! WAŻNE! ZAPAMIĘTAJ! Test NIFTY PRO nie zastępuje badania USG pierwszego trymestru (11-13 tydzień 6 dni). Badanie USG pozwala wykryć poważne nieprawidłowości budowy płodu (niewykrywalne w teście NIFTY PRO), w tym w szczególności defekty czaszki, kręgosłupa, kończyn, klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej, pęcherza moczowego, które występują znacznie częściej niż wady genetyczne płodu.

 
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY /
TEST PRZESIEWOWY ZINTEGROWANY ROZSZERZONY PLUS

(FMF)
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNO - BIOCHEMICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEGENETYCZNA NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
O CZUŁOŚCI OKOŁO 87-90%
 • czułość do 95% w wykrywaniu najczęstszej wady genetycznej płodu zespołu Downa (trisomii 21) - wg FMF
 • ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • zalecany dla ciężarnych we wszystkich grupach wiekowych
 • obejmuje USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE oraz pobranie krwi do oceny markerów biochemicznych: oznaczenie PAPP-A i beta-HCG (KRYPTOR), a w teście PLUS dodatkowo PlGF
 • badanie przeprowadzane zgodnie z wytycznymi FMF przez lekarzy certyfikowanych i audytowanych przez tę organizację
 • najnowocześniejsze na świecie aparaty USG GE Voluson E8 EXPERT
 • wynik testu max do 5 dni roboczych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu (zespołów: DOWNA, EDWARDSA, PATAU) oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
ULTRASONOGRAFICZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEGENETYCZNA
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU I CIĘŻKICH POWIKŁAŃ CIĄŻY (FMF)
BEZ BADANIA KRWI MATKI
O CZUŁOŚCI OKOŁO 71%
 • do 90% czułość w wykrywaniu najczęstszej wady genetycznej płodu zespołu Downa (trisomii 21) - wg FMF
 • ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • zalecany dla ciężarnych we wszystkich grupach wiekowych
 • obejmuje USG GENETYCZNE I TRYMESTRU ROZSZERZONE bez badania krwi matki
 • badanie przeprowadzane zgodnie z wytycznymi FMF przez lekarzy certyfikowanych i audytowanych przez tę organizację
 • najnowocześniejsze na świecie aparaty USG GE Voluson E8 EXPERT
 • wynik testu max do 5 dni roboczych
 • najnowsze markery ultrasonograficzne: indeks pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI) i endocerwikalny pomiar długości szyjki macicy (eCL)
 • raporty ryzyka wad genetycznych płodu (zespołów: DOWNA, EDWARDSA, PATAU) oraz raporty ryzyka ciężkich powikłań ciąży (stanu przedrzucawkowego - preeklampsji, wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu i porodu przedwczesnego)
TEST NIFTY PRO
NIEINWAZYJNY TEST PRENATALNY
GENETYCZNY
DLA WSZYSTKICH CIĘŻARNYCH
NAJDOKŁADNIEJSZA NA ŚWIECIE NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA
WAD GENETYCZNYCH PŁODU (NIFTY PRO)
O WSKAŹNIKU WYKRYWANIA >99%
 • najwyższy wskaźnik wykrywania najczęstszych wad genetycznych płodu: zespołów Downa, Edwardsa, Patau (trisomii 21, 18 i 13), trisomii 9, 16 i 22 chromosomu, aneuploidii innych chromosomów, w tym płciowych, mikrodelecji/delecji i duplikacji
 • w najwyższym stopniu ogranicza ryzykowną diagnostykę inwazyjną (biopsje kosmówki, amniopunkcje) do niezbędnego minimum
 • absolutnie bezpieczny dla wszystkich kobiet w ciąży
 • optymalny czas wykonania to 10-15 tydzień ciąży
 • wykonywany na podstawie analizy krwi matki pobranej w naszej placówce - badanie pozakomórkowego DNA płodu w krwi matki
 • wynik ryzyka w teście NIFTY PRO przedstawiany jest w formie ułamka
 • pełny wynik badania do 9 dni roboczych od dnia pobrania krwi
 • dodatkowo możliwość potwierdzenia płci płodu
 • szczególnie wskazany u ciężarnych ze stwierdzonym ryzykiem wad genetycznych płodu 1:1000 w RAPORCIE FMF I TRYMESTRU lub z innymi podwyższonymi czynnikami ryzyka
UWAGA! WAŻNE! ZAPAMIĘTAJ! Test NIFTY PRO nie zastępuje badania USG pierwszego trymestru (11-13 tydzień 6 dni). Badanie USG pozwala wykryć poważne nieprawidłowości budowy płodu (niewykrywalne w teście NIFTY PRO), w tym w szczególności defekty czaszki, kręgosłupa, kończyn, klatki piersiowej, serca, jamy brzusznej, pęcherza moczowego, które występują znacznie częściej niż wady genetyczne płodu.
NIEINWAZYJNA DIAGNOSTYKA PRENATALNA II i III TRYMESTRU
SZCZEGÓŁY W CENNIKU

 

FMF* - Fundacja Medycyny Płodowej z siedzibą w Londynie - największa na świecie organizacja standaryzująca diagnostykę prenatalną. Aktualnie teoretyczny kurs FMF I trymestru ciąży ukończyło na świecie prawie 50 000 lekarzy. Praktyczne umiejętności posiadają tylko nieliczni.

Certyfikat umiejętności FMF - to potwierdzenie przez FMF teoretycznych i praktycznych umiejętności określonego lekarza do wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży. W I trymestrze obejmuje następujące badania: przezierność karkową - NT, kość nosową - NB, indeks pulsacji w przewodzie żylnym - DV PI, przepływ przez zastawkę trójdzielną - TR, indeks pulsacji w tętnicach macicznych - UAPI i pomiar długości kanału szyjki macicy - CL (zobacz zdjęcia z USG na końcu strony). Z każdym certyfikatem umiejętność FMF wiąże się uzyskanie przez lekarza specjalnego oprogramowania, które zwiększa dokładność prowadzonej diagnostyki ryzyka chorób genetycznych i ciężkich powikłań ciąży.
Audyt FMF - to potwierdzenie przez FMF prawidłowości i reprezentatywności wykonanych przez danego lekarza pomiarów przezierności karkowej w ocenianym okresie (zwykle 6 lub 12 miesięcy). Dokonywany jest na podstawie przesłanych drogą elektroniczną do Fundacji Medycyny Płodowej do Londynu wszystkich wykonanych przez lekarza pomiarów oraz zdjęć ultrasonograficznych.
W całej Polsce jest aktualnie około 70 ginekologów, w tym 4 z CORFAMEDU, którzy posiadają jednocześnie certyfikaty wszystkich umiejętności I trymestru i audyt FMF do wykonywania pomiaru przezierności karkowej (stan na 08/2017).Polecamy stronę edukacyjną dla pacjentek.
I Ty możesz ukończyć przeznaczony dla pacjentek kurs FMF.


Po wejściu na stronę https://courses.fetalmedicine.com/fmf/patient
wypełnij formularz:

 • Płeć: Female
 • Czy Ty lub Twój partner jeteście w ciąży: yes
 • Rok urodzenia: (wybierz swój rok urodzenia)
 • Zawód: (wybierz swój zawód)
 • Kraj: Poland
 • Preferowany język: Polski
 • Kliknij ContinueBadania USG I trymestru wykonujemy w oparciu o posiadane przez nas certyfikaty umiejętności (Certificates of competences FMF).
Przykłady wykonywanych oznaczeń (zdjęcia zatwierdzone przez FMF):

Powieksz Powieksz
NT - Nuchal translucency
przezierność karkową
NB - Nasal bone
kość nosową
   
Powieksz Powieksz
FA - Facial angle
kąt twarzowo-czaszkowy
TF - Tricuspid flow
przepływ przez zastawkę trójdzielną
   
Powieksz Powieksz
DV PI - Ductus venosus pulsatility index
indeks pulsacji w przewodzie żylnym
UA PI - Uterine artery pulsatility index
indeks pulsacji w tętnicach macicznych
   
Powieksz
CL - Cervical assessment
pomiar szyjki macicy

 
   
Strona główna | O Nas | Zakres Usług | Laboratorium | Cennik | Kontakt | Prowadzenie Ciąży | Ultrasonografia 3D/4D | Badania Prenatalne Corfamed
 
ul. Kluczborska 37
50-322 Wrocław
  tel.
+ 48 71 321 73 15
  fax + 48 71 321 28 65
    centrum@corfamed.pl