REZERWACJA ON-LINE
Szanowne Panie,
zapraszamy do korzystania z rejestracji on-line.
Poniższy przewodnik pomoże Wam w optymalnym i zrozumiałym procesie rejestracji.Przewodnik do rejestracji on-line, telefonicznej i przez formularz kontaktowy Centrum Zdrowia Kobiety „Corfamed”
obowiązuje od dnia 1. października 2017 roku


W celu uniknięcia błędów, nieporozumień, a w konsekwencji by proces rejestracji był maksymalnie komfortowy, rezerwacja on-line jest ograniczona do wizyt ginekologicznych, czyli wizyt pacjentek, które nie są w ciąży lub u których ciąża nie została jeszcze potwierdzona.

Pacjentki w potwierdzonej przez lekarza ciąży, lub które chcą się zarejestrować na badania USG (prenatalne, piersi, ginekologiczne) lub inne świadczenie, prosimy o kontakt telefoniczny z Rejestracją pod numerami telefonów 71 321 73 15 lub 601 169 082, lub zgłoszenie przez formularz kontaktowy z podaniem numeru telefonu kontaktowego i preferowanych godzin kontaktu telefonicznego.

Dokładny opis zakresu udzielanych świadczeń jest zamieszczony poniżej, a szczegółowy cennik w zakładce „Cennik”.

Regulamin udzielanych świadczeń w naszym Centrum umieszczony jest także na stronie www.corfamed.pl w zakładce „O nas” i podstronie „REGULAMIN”.
Kliknięcie w przycisk „Rejestracja on-line” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Centrum Zdrowia Kobiety „Corfamed” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 37 w celu rejestracji medycznej, a także związanej z nią komunikacji.

Jeśli nie wyrażasz zgody na powyższe przerwij proces rejestracji.
 

Poniżej znajdziecie Panie szczegółowy opis udzielanych przez nas świadczeń medycznych, ich zakres, sposób przygotowania się pacjentki do skorzystania z nich, optymalny czas rejestracji, cenę itp. W razie jakichkolwiek wątpliwości położne w naszej Rejestracji są do Waszej dyspozycji.

Rejestracji tylko na 3 pierwsze świadczenia można dokonać on-line.

Wizyta ginekologiczna profilaktyczna (planowa) 180 zł
- czas około 20-40 minut
 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi - na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne (przezpochwowe lub przezbrzuszne - do badania przezbrzusznego konieczny jest pełny pęcherz moczowy), profilaktykę prozdrowotną oraz leczenie (jeśli jest konieczne)
 • u kobiet miesiączkujących najlepiej rejestrować się w szeroko rozumianej połowie cyklu (8-20 dzień licząc od pierwszego dnia miesiączki), u kobiet niemiesiączkujących termin jest dowolny,
 • jeśli ma być wykonana okresowa profilaktyka raka szyjki macicy (cotesting/test połączony - raz na 3 lata lub LBC/cytologia płynna - raz na rok) na 24 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od stosunków pochwowych, a na 72 godziny przed od stosowania globulek, żeli i innych preparatów dopochwowych,
 • raz na rok u kobiet nie stosujących stale terapii hormonalnej lub raz na 6 miesięcy u kobiet stosujących terapię hormonalną (np. antykoncepcję czy hormonalną terapie zastępczą).

Wizyta ginekologiczna związana z podejrzeniem ciąży 180 zł - czas około 20-40 minut
 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi - na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne/wczesnej ciąży (przezpochwowe lub przezbrzuszne), zalecenie testów potwierdzających ciążę oraz wizyty kontrolnej,
 • w przypadku potwierdzenia ciąży dodatkowo obejmuje:
  • zapoznanie z "Planem opieki prenatalnej" obowiązującym w naszej placówce, wskazanie diagnostyki standardowej oraz ponadstandardowej, jej celu, fakultatywności, znaczenia dla bezpieczeństwa płodu i przyszłej mamy,
  • rejestrację (zwykle w ciągu 7-10 dni) na dodatkową nieodpłatną wizytę związaną z założeniem "Karty przebiegu ciąży" oraz zleceniem badań dodatkowych po wspólnym ustaleniu ich zakresu przez lekarza i pacjentkę,
  • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po założeniu "Karty przebiegu ciąży" (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • optymalny czas na rejestrację u kobiet miesiączkujących regularnie to 7-10 dni od dnia zatrzymania miesiączki (terminu spodziewanej miesiączki), u miesiączkujących nieregularnie niezwłocznie po powzięciu podejrzenia o ciąży.

Wizyta ginekologiczna nagła (nieplanowa) 180 zł - czas około 20-40 minut - zwykle związana z nagle pojawiającymi się dolegliwościami, np. ból podbrzusza czy ostre dolegliwości miejscowe - pieczenie, świąd na sromie i/lub w pochwie) lub z ryzykiem infekcji przenoszonych drogą płciową związanym z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, zapobieganiem nieplanowanej ciąży (antykoncepcja po stosunku/postkoitalna/awaryjna)
 • obejmuje: wywiad lekarski, badanie fizykalne (w tym badanie we wziernikach, wewnętrzne, palpacyjne piersi - na życzenie pacjentki), USG ginekologiczne, jeśli nie ma do niego przeciwwskazań (przezpochwowe lub przezbrzuszne - do badania przezbrzusznego konieczny jest pełny pęcherz moczowy), laboratoryjne badania dodatkowe (np. pakiet diagnostyczny chorób przenoszonych drogą płciową czy wymaz mikrobiologiczny z pochwy), leczenie (jeśli jest konieczne),
 • profilaktykę prozdrowotną,
 • rejestracja w czasie możliwie najkrótszym od wystąpienia dolegliwości (najlepiej w dniu ich wystąpienia lub na drugi dzień), w przypadku ryzykownych zachowań seksualnych najlepiej do 72 godzin od zdarzenia (możliwe zapobiegnięcie nieplanowanej ciąży).

Świadczenia poza możliwością rejestracji on-line opisane są poniżej.
Prosimy o osobisty kontakt telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy naszej stronie www.

Konsultacja lekarska po odbytej wizycie ginekologicznej w Corfamedzie - nieodpłatna - czas około 10-20 minut - dla pacjentek, które odbyły już wizytę ginekologiczną w Corfamedzie
 • w okresie do 12 miesięcy od wizyty ginekologicznej u pacjentek niestosujących stale terapii hormonalnej lub do 6 miesięcy u pacjentek ją stosujących,
 • może dotyczyć w szczególności:
  • omówienia wyników badań dodatkowych wykonanych w Corfamedzie lub zleconych przez lekarza Corfamedu do wykonania poza placówką (np. mammografia),
  • zlecenia leczenia po otrzymaniu wyników badań dodatkowych zleconych na wizycie ginekologicznej,
  • korekty lub zmiany leczenia zleconego przez lekarza Corfamedu na wizycie ginekologicznej,
  • pobrania badań dodatkowych zleconych przez lekarza Corfamedu na wizycie ginekologicznej,
  • wypisania recepty na kontynuację leczenia zleconego przez lekarza Corfamedu na wizycie ginekologicznej (np. antykoncepcji hormonalnej czy hormonalnej terapii zastępczej),
  • zlecenia i/lub wykonania dodatkowych badań laboratoryjnych jako konsekwencja wcześniej wykonanych badań.
Konsultacja lekarska kwalifikujaca do zabiegu ambulatoryjnego w Corfamedzie - nieodpłatna - czas około 10-20 minut - może dotyczyć np. kwalifikacji do założenia antykoncepcyjnej lub leczniczej wkładki wewnątrzmacicznej czy kolposkopii z biopsją (biopsji kolposkopowej)
 • obejmuje: wywiad lekarski, analizę dostarczonych przez pacjentkę wyników badań dodatkowych, ewentualne zlecenie badań dodatkowych koniecznych do kwalifikacji do zabiegu, wyjaśnienie celu zabiegu, jego zakresu oraz możliwych powikłań, wstępną* kwalifikację do zabiegu, wyznaczenie optymalnego terminu wykonania zabiegu oraz rejestrację.
*ostateczna kwalifikacja do zabiegu dokonywana jest zawsze przed zabiegiem po uzyskaniu pisemnej zgody pacjentki na jego wykonanie, po przeprowadzeniu badania fizykalnego w zakresie wymaganym rodzajem zabiegu.

Wizyta położnicza (wizyta w ciąży) 200 zł - czas około 30-40 minut - dla ciężarnych kontynuujących opiekę nad ciążą w naszej placówce po jej potwierdzeniu w Corfamedzie w 1 trymestrze ciąży (do 13 tygodnia 6 dni) lub po "wizycie położniczej pierwszorazowej" (patrz niżej) odbytej po zakończonym 1 trymestrze (od 14 tygodnia ciąży), obejmuje:
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, ocenę prawidłowości przyrostu masy ciała, obliczenie indeksu masy ciała/BMI, bieżący wywiad lekarski, badanie fizykalne w zakresie adekwatnym do wieku ciążowego,
 • podstawowe badanie ultrasonograficzne w zakresie ustalonym przez lekarza (nie obejmuje diagnostycznych badań USG zgodnych z rekomendacjami PTGP i "Planem opieki prenatalnej" Corfamedu, które wymagają odrębnej rejestracji zgodnie z terminami wskazanymi przez lekarza Centrum)
 • ocenę ryzyka ciążowego,
 • zalecenie badań dodatkowych zgodnie z ponadstandardowym autorskim "Planem opieki prenatalnej" naszego Centrum po ustaleniu ich zakresu z pacjentką, a także niezbędnych konsultacji medycznych,
 • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po wizycie (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • profilaktykę i edukację prozdrowotną,
 • ewentualne zalecenia terapeutyczne,
 • rejestracja optymalnie osobiście w rejestracji Centrum po odbytej wizycie położniczej.

Wizyta położnicza pierwszorazowa (pierwsza wizyta pacjentki w ciąży w Corfamedzie po 14 tygodniu ciąży) 300 zł - czas około 40 minut - dla ciężarnych, które w aktualnej ciąży nie były jeszcze w naszej placówce, obejmuje:
 • wywiad lekarski,
 • audyt ciąży - pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
  • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
  • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
  • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży - stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu ("Formularz PE/SGA/FGR"),
  • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego "Planu opieki prenatalnej" Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
  • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, ocenę prawidłowości przyrostu masy ciała, obliczenie indeksu masy ciała/BMI, pełny wywiad lekarski, badanie fizykalne w zakresie adekwatnym do wieku ciążowego,
 • podstawowe badanie ultrasonograficzne w zakresie ustalonym przez lekarza (nie obejmuje diagnostycznych badań USG zgodnych z rekomendacjami PTGP i "Planem opieki prenatalnej" Corfamedu, które wymagają odrębnej rejestracji zgodnie z terminami wskazanymi przez lekarza Centrum)
 • możliwość pobrania materiału do wszystkich badań laboratoryjnych w naszej placówce bezpośrednio przed lub po wizycie we wskazanym zakresie czasowym (oszczędność czasu, optymalizacja opieki, powiadamianie o nieprawidłowych wynikach, dostęp on-line do części wyników),
 • profilaktykę i edukację prozdrowotną,
 • ewentualne zalecenia terapeutyczne.

Badanie ultrasonograficzne piersi z konsultacją lekarską - 120 zł - czas około 20-30 minut, optymalna rejestracja u kobiet miesiączkujących między 4 a 10 dniem cyklu (licząc od pierwszego dnia miesiączki), obejmuje:
 • wywiad lekarski,
 • badanie palpacyjne i ultrasonograficzne piersi i dołów pachowych,
 • opis badania z zastosowaniem nomenklatury BIRADS (zgodnej z mammografią),
 • zalecenia.

Badanie USG prenatalne 1 trymestru z konsultacją lekarską - 310 zł - czas około 40-60 minut, przeprowadzane między 11 tygodniem 0 dni a 13 tygodniem 6 dni ciąży z nieprzekraczalnym wymiarem ciemieniowo-siedzeniowym (CRL) w zakresie 45-84 mm, obejmuje:
 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz markerów ultrasonograficznych: przezierności karkowej (NT), kości nosowej (NB), akcji serca płodu (FHR), indeksu pulsacji w tętnicach macicznych (UtA PI), długości kanału szyjki (eCL) oraz opcjonalnie przepływu przez zastawkę trójdzielną (TR) i indeksu pulsacji w przewodzie żylnym (DV PI),
 • raport FMF oceny ryzyka wad genetycznych płodu (trisomii 21, 18 i 13) oraz ryzyka ciężkich powikłań ciąży (preeklampsji, zahamowania wewnątrzmacicznego wzrostu płodu i porodu przedwczesnego),
 • zalecenia lekarskie z możliwością zastosowania leczenia profilaktycznego w grupach podwyższonego ryzyka powikłań,
 • badanie może zostać rozszerzone o 3 opcje:
  • opcja 1 zwiększa czułość badania: dopłata do biochemii - 2 oznaczenia (beta-HCG i PAPP-A) oraz standaryzowanego pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi (MAP) - 245 zł
  • opcja 2 powoduje dalsze zwiększenie czułości badania: dopłata do biochemii - 3 oznaczenia (beta-HCG, PAPP-A i PlGF) - oraz standaryzowanego pomiaru średniego ciśnienia tętniczego krwi (MAP) - 380 zł
  • opcja 3 maksymalizuje czułość badania: dopłata do nieinwazyjnego testu genetycznego NIFTY jako rozszerzenia opcji 1 lub 2 - 2195 zł

Badanie USG prenatalne 2 trymestru z konsultacją lekarską - 250 zł - czas około 40 minut, przeprowadzane między 18 a 22 tygodniem ciąży, obejmuje:
 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz markerów ultrasonograficznych 2 trymestru,
 • zalecenia lekarskie,
 • jednorazowa dopłata w kwocie 150 zł dla pacjentek, które nie miały wykonanego badania USG prenatalnego 1 trymestru w Corfamedzie dodatkowo obejmuje:
  • audyt ciąży - pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
   • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
   • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
   • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży - stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu ("Formularz PE/SGA/FGR"),
   • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego "Planu opieki prenatalnej" Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
   • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych.

Badanie USG prenatalne 3 trymestru z konsultacją lekarską - 250 zł - czas około 40 minut, przeprowadzane między 28 a 32 tygodniem ciąży, obejmuje:
 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka dla ciąży,
 • badanie USG położnicze (w tym 3D/4D jeśli położenie płodu to umożliwia) przeprowadzane zgodnie ze standardami FMF i PTGP z oceną prawidłowości budowy płodu i struktur towarzyszących oraz dodatkowych markerów ultrasonograficznych,
 • zalecenia lekarskie,
 • jednorazowa dopłata w kwocie 150 zł dla pacjentek, które nie miały wykonanego badania USG prenatalnego 1 lub 2 trymestru w Corfamedzie dodatkowo obejmuje:
  • audyt ciąży - pełną, szczegółową analizę dotychczasowego przebiegu ciąży w oparciu o wywiad z pacjentką i zgromadzoną dokumentację medyczną:
   • ocenę wyników dotychczas wykonanych laboratoryjnych badań dodatkowych,
   • ocenę dotychczas wykonanej diagnostyki ultrasonograficznej i jej zakresu,
   • ocenę ryzyka ciążowego z uwzględnieniem formularza oceny ryzyka ciężkich powikłań ciąży - stanu przedrzucawkowego i zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania płodu ("Formularz PE/SGA/FGR"),
   • przedstawienie autorskiego ponadstandardowego "Planu opieki prenatalnej" Corfamedu z ustaleniem zakresu badań dodatkowych wskazanych do wykonania
   • zalecenie dodatkowych konsultacji medycznych.

Nieinwazyjne badanie genetyczne (test NIFTY) z konsultacją lekarską - 2350 zł - czas około 15-30 minut, wynik do 9 dni roboczych, przeprowadzane optymalnie 10 do 15 tydzień ciąży, obejmuje:
 • konsultację lekarską z wywiadem i identyfikacją czynników ryzyka wad genetycznych u płodu,
 • określenie wieku ciążowego na podstawie dostępnych wcześniejszych badań USG w obecnej ciąży lub na podstawie ostatniej miesiączki w przypadku braku wyniku USG,
 • ocenę ryzyka wad genetycznych płodu z czułością sięgającą powyżej 99,5%, w ocenie niżej wymienionych wad genetycznych:
  • trisomie 21, 18, i 13 chromosomu (obecność dodatkowego 3 chromosomu w określonej parze),
  • dodatkowo trisomie 22, 15 i 9,
  • najczęstsze zespoły mikrodelecyjne (związane z ubytkiem fragmentu chromosomu),
  • aberracje (nieprawidłowości) liczby chromosomów płciowych,
  • na życzenie pacjentki określenie płci genetycznej płodu,
 • ewentualne zalecenia lekarskie.

 
   
Strona główna | O Nas | Zakres Usług | Laboratorium | Cennik | Kontakt | Prowadzenie Ciąży | Ultrasonografia 3D/4D | Badania Prenatalne Corfamed
 
ul. Kluczborska 37
50-322 Wrocław
  tel.
+ 48 71 321 73 15
  fax + 48 71 321 28 65
    centrum@corfamed.pl