ZAKRES USŁUG

 

NOWE PRACOWNIE
  Centrum diagnostyki prenatalnej
  Centrum profilaktyki raka szyjki macicy
  Centrum profilaktyki
i diagnostyki nowotworów
 
 
 

GINEKOLOGIA

 

USG piersi

  HTZ
  Kolposkopia
  Niepłodność
 
 
 
OPIEKA NAD CIĘŻARNĄ
  Schemat opieki nad ciążą
  KTG
  Badania prenatalne
  USG 3D/4D
 
 
  ANTYKONCEPCJA
INNOWACYJNOŚĆ I NAUKA
Specjaliści Centrum Zdrowia Kobiety „CORFAMED” , jako jednej z nielicznych placówek prywatnych w Polsce, są zapraszani jako wykładowcy na kierunkowe konferencje, a ich doniesienia naukowe w oparciu o doświadczenia Centrum są kwalifikowane do prezentacji przez Komitety Naukowe prestiżowych kongresów i konferencji. Innowacyjność i nowoczesność diagnostyczno-terapeutyczna Centrum w trosce o zdrowie naszych pacjentek przyczynia się więc także do popularyzacji i szerszego zastosowania najnowocześniejszych metod diagnostycznych i leczniczych.

Dysertacje doktorskie w oparciu o materiał naukowy CZK Corfamed:

 • Martyna Trzeszcz „Zastosowanie testu połączonego plus (cotesting plus) w selekcji pacjentek HSIL+/CIN2+ we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy” – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  2017 - dysertacja doktorska w oparciu o materiał naukowy CZK Corfamed z okresu styczeń 2014 - lipiec 2015, cytologiczne testy p16/Ki67 bezpłatne dla pacjentek, pokryte w 100% ze środków własnych CZK Corfamed przeznaczonych na badawczą innowacyjność diagnostyczno-terapeutyczną.

Zakończone i aktualnie trwające - sfinansowane przez Corfamed (nieodpłatne dla pacjentek) - diagnostyczno-terapeutyczne programy innowacyjne:

 • „Specjalistyczne badanie łożyska w ochronie zdrowia i życia matki i dziecka” - wszystkim ciężarnym Corfamedu fundujemy specjalistyczne badanie łożyska z klinicznym raportem ryzyka powikłań matki i dziecka.
 • „Rola testu p16 w zwiększeniu ochrony przeciwnowotworowej pacjentek we wtórnej profilaktyce raka szyjki macicy” - dodatkowy test dla wszystkich pacjentek Corfamedu po kolposkopii z biopsją (bez dodatkowej opłaty) zwiększający czułość i precyzję badania histopatologicznego, a w konsekwencji ochronę przeciwnowotworową.
 • "Immunocytochemiczny test p16/Ki67 w ocenie ryzyka zmian śródnabłonkowych szyjki macicy dużego stopnia (HSIL)" - dodatkowy test cytologiczny dla wszystkich pacjentek CORFAMEDU po cotestingu, kwalifikującym do kolposkopii, zwiększający wykrywalność zmian przednowotworowych raka szyjki macicy - projekt zakończony w sierpniu 2016r.
 • „Porównanie skuteczności ochrony przeciwnowotworowej różnych testów wykrywających HPV oraz możliwości zastosowania w praktyce samopobrania przez pacjentki materiału z szyjki macicy w profilaktyce wtórnej raka szyjki macicy” - dodatkowy nieodpłatny test w kierunku 30 typów HPV dla wszystkich pacjentek Corfamedu, u których stwierdzono nieprawidłowy wynik cytologii i pobrano w Corfamedzie wymaz w kierunku 14 typów HPV i które ukończyły 30 rok życia (test finansowany przez Euroimmun Polska) - projekt zakończony w lipcu 2017r., przywrócony w grudniu 2017, zakończony ostatecznie w lipcu 2018.

Publikacje:

 • Stanek J, Biesiada J, Trzeszcz M: "Clinicoplacental phenotypes vary with gestational age: An analysis by classical and clustering methods". Acta Obstet Gynecol Scand 2014 Apr;93(4):392-8.
 • Martyna Trzeszcz, Radosław Tymiński: "Badanie placentologicze w dowodzeniu niewinności ginekologa". Contemporary OB/GYN, Wydanie Polskie, Tom 18, nr 4 (104), Lipiec 2016: 79-83.

Tłumaczenia:

 • Tłumaczenie i redakcja pierwszego w Polsce Atlasu cytologii szyjki macicy na podłożu płynnym: „System Bethesda ciągły rozwój” 2014, dr n. med. Martyna Trzeszcz, konsultacja ginekologiczna lek med. Maciej Mazurec

Wykłady/Prezentacje ustne:

 • Wykład na Sympozjum "Wrocławskie Dni Cytologiczne 2018" Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów: "Kolposkopia, test w kierunku HRHPV i barwienie podwójne p16/Ki67 jako narzędzia selekcji dla mniejszych nieprawidłowości cytologicznych w skriningu raka szyjki macicy" - Wrocław 20.10.2018. - Maciej Mazurec
 • Doniesienie naukowe wyróżnione kwalifikacją do prezentacji ustnej na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018: „Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening” – Maciej Mazurec
 • "p16/Ki67 Workshop Warszawa 2017" - II ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 11.12.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz
 • "p16/Ki67 Workshop Wrocław 2017" - I ogólnopolskie warsztaty interpretacji immunocytochemicznego testu p16/Ki67 we wtórnej prewencji raka szyjki macicy – kurs podstawowy pod patronatem Sekcji Cytologii Klinicznej PTP Wrocław 20.10.2017, wykładowca i trener dr n. med Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum "Wrocławskie Dni Cytologiczne 2017" Sekcji Cytologii Klinicznej Towarzystwa Patologów:
  "Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem  HSIL – p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity" - Wrocław 21.10.2017. - Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: "P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING." - Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.: „P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY." - Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na 29. Europejskim Kongresie Patologii (ECP 2017), Amsterdam 2-6.09.2017: "Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up." - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na wspólnym posiedzeniu szkoleniowo-naukowym białostockich oddziałów Polskiego Towarzystwa Patologów oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Białystok 06.12.2016:
  "Zintegrowany wieloczynnikowy skrining raka szyki macicy w optymalizacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego" - Maciej Mazurec
 • Prezentacja ustna na 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii we Wrocławiu, 20-22.10.2016:
  "The subclicnical placental preeclampsia - new indication for placental examination in the morphological manifestation" - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum "Wrocławskie Dni Cytologiczne 2016" Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  "Czy istnieje efektywna metoda skriningu raka szyjki macicy, która optymalizuje korzyści i ograniczenia" - Wrocław 22.10.2016. - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Patologów:
  "Medycyna precyzyjna - biomarkery p16 i Ki67 jako narzędzia zarządzania ryzykiem diagnostyczno-terapeutycznym w zaawansowanym skriningu raka szyjki macicy" - Warszawa 04.06.2016:
  • Część 1: Korelacje diagnostyczno-terapeutyczne - Maciej Mazurec
  • Część 2: Dylematy diagnostyczne w praktyce - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na I Małopolskich Spotkaniach Ginekologów z Genetykami:
  "Placentologia - czy współczesne badanie łożyska zbliża nas do trafnej diagnozy?" - Kraków 12.03.2016. - Martyna Trzeszcz
 • Cykl wykładów na konferencji "Niepowodzenia Rozrodu w Ujęciu Interdyscyplinarnym" - Wrocław 26-27.09.2015 - Martyna Trzeszcz:
  • "Patologia poronienia uzbrojonym okiem patologa perinatalnego"
  • "Eksploracja patologii łożyska - angiogeneza łożyskowa, łożyskowa etiologia FGR, PE i IUFD"
  • "Eksploracja patologii łożyska - korelacje kliniczno-patologiczne"
  • "Eksploracja patologii łożyska - wskazania do badania placentologicznego"
 • Wykład na Sympozjum "Wrocławskie Dni Cytologiczne 2015" Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  "Porównanie cytologii konwencjonalnej z LBC w cytodiagnostyce zmian śródnabłonkowych szyjki macicy oraz znaczenie barwienia podwójnego" - Wrocław 10.10.2015. - Martyna Trzeszcz
 • Prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, 09.2015:
  "Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test - a pilot study". - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na zaproszenie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Patologów:
  "Skrining raka szyjki macicy na podłożu płynnym - LBS - jako pomost pomiędzy morfologią a cytopatologią molekularną" - Wrocław 20.03.2015. - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na zaproszenie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego:
  "Łożysko - planowanie multidyscyplinarne. Łożyskowe biomarkery PE i FGR w korelacji z obrazem histopatologicznym popłodu." - Wrocław 11.10.2014. - Martyna Trzeszcz
 • Wykład na Sympozjum "Wrocławskie Dni Cytologiczne 2014" Sekcji Cytologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Patologów:
  "Cytologia płynna szyjki macicy w aspekcie klinicznym." - Wrocław 18.10.2014. - Martyna Trzeszcz

Doniesienia naukowe:

 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Placental subclinical preeclampsia as a new indication for placental examination in preeclampsia risk pregnant women qualified to acetylsalicylic acid prophylaxis; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. p16/Ki67-twice-positivity and first-biopsy-negativity in triage HSIL-risk women with ASC-US/LSIL cytology results; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Michal Jelen, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Marek Maslak, Agnieszka Zabielska, Karolina Mazurec. Colposcopy, high-risk HPV test and p16/Ki67 dual staining as a triage tools for minor cytological abnormalities in cervical cancer screening; XXXIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13-15.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Aleksander Szeps. DYSPLAZJA DIASTROFICZNA – od prenatalnej diagnostyki 1.trymestru do raportu patologa perinatalnego z obrazowaniem post mortem – opis przypadku; II nagroda za najlepszą prezentacje ustną na Sesji Prac Studenckich na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Julia Rymaszewska, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Agnieszka Zabielska. Do We Still Need the First Trimester Scan in the Cell-free Fetal DNA (cffDNA) Testing Era?; XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB XIV Naukowy Zjazd PTU, Poznań
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67 DOUBLE STAINING FOR TRIAGE POSITIVE RESULTS IN PRIMARY CERVICAL CANCER SCREENING BASED ON DNA HPV TESTING. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. P16/KI67-BASED TRIAGE FOR HISTOLOGIC HSIL-RISK WOMEN IN 12-18 MONTHS FOLLOW-UP: P16/KI67 TWICE-POSITIVITY AND COLPOSCOPY FIRST-NEGATIVITY. EUROGIN, Amsterdam 8-11.10.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. Test p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy with biopsy first-negativity: detecting histologic HSIL-risk women in 12-18 months follow-up. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M, Barcikowski P, Bielicki K. Kotkowska-Szeps I, Maslak M, Zabielska A, Kos-Polozynska A, Mazurec K. p16/Ki67 test for triage women with histologic HSIL-risk in primary HPV-based cervical cancer screening. ECP, Amsterdam 2-6.09.2017.
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. p16/Ki67 double immunostaining in triage of HSIL+ risk women with HPV type 16/18 positive in primary HPV-based screening. Annual Meeting ASCCP 2016, Nowy Orlean, USA, J Low Genit (2016), 21 (Suppl 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Precision medicine - p16 and Ki67 biomarkers as management tools. Of diagnostic and therapeutic risk in triage patients for HSIL+ (CIN2+) with positive HRHPV status and ASC-US+ in LBC. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Piotr Barcikowski, Agnieszka Zabielska, Marek Maślak, Izabela Kotkowska-Szeps, Krzysztof Bielicki. Should colpobiopsy be a part of routine colposcopy? Random biopsy and endocervical sampling as colposcopy ancillary procedures in women with HSIL+ (CIN2+) risk.. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Maciej Mazurec, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak, Martyna Trzeszcz, Michał Jeleń. Early detection of subclinical preeclampsia with endocrine placental biomarkers use - biochemical manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń, Krzysztof Bielicki, Piotr Barcikowski, Marek Maślak. The subclicnical placental preeclampsia - new indication for placental examination in the morphological manifestation. 8th Albert Netter Days Europejskiego Towarzystwa Ginekologii, Wrocław 20-22 października 2016r. Archives of Perinatal Medicine Vol. 22(2) 2016
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Cytologia czy test p16/Ki67? Porównanie dodatniej wartości predykcyjnej drugorzędowych modeli diagnostycznych w detekcji ryzyka HSIL+/CIN2+ w pierwotnym skriningu raka szyjki macicy opartym o HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Zastosowanie wybranych parametrów kontroli jakości Amerykańskiego Towarzystwa Patologów w skriningu przesiewowym raka szyjki macicy na podłożu płynnym z uwzględnieniem statusu HRHPV. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Diagnostyczność materiału pobranego z kanału szyjki macicy za pomocą szczoteczki endo-Cervex-Brush w trakcie kolposkopii z biopsją w selekcji pacjentek z ryzykiem HSIL+/CIN2+. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Czy czas rozszerzyć wskazania do badania placentologicznego? Subkliniczna preeklampsja łożyskowa w manifestacji morfologicznej. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Michał Jeleń. Ograniczony mozaicyzm łożyskowy czy aberracja chromosomalna u płodu? Trisomia 15 chromosomu rozpoznana po badaniu placentologicznym. Warszawa 2-4 czerwca 2016 r. Polish Journal of Pathology, May 2016; vol. 67, issue 1 (suplement 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Triage for HSIL+/CIN2+ in type 16- or/and 18-positive primary HPV-based screening using ICC p16/Ki67 test - a pilot study. Abstrakt i prezentacja ustna na 27 Europejskim Kongresie Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Placental biomarkers: PlGF, sFlt-1 and sFlt-1/PlGF index can be useful tests in determining gestational hypertension/preeclampsia requiring delivery in preeclampsia risk asymptomatic women. 27 Europejski Kongres Patologii w Belgradzie, Virchows Arch (2015);467(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of twin reversed arterial perfusion syndrome based on autopsy examination in pregnancy without prior prenatal diagnosis. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. Clinical significance of HPV mRNA detection in double positive (2+ve) co-testing result women for triage of HSIL+ patients - pilot study. 26 Europejski Kongres Patologii w Londynie, Virchows Arch (2014);465(Suppl 1).
 • Trzeszcz M, Mazurec M, Jelen M. A case report of trisomy 15 detected in paraffin-embedded villous tissue based on microscopic placental findings in stillborn twin gestation without prior prenatal screening for chromosomal abnormalities - the last chance to detection. 13 Światowy Kongres Medycyny Płodowej FMF (The Fetal Medicine Foundation) - Nicea, Francja.

Studencki Klub Naukowy przy Centrum Zdrowia Kobiety CORFAMED:

 • Karolina Mazurec, Martyna Trzeszcz, Maciej Mazurec, Izabela Kotkowska-Szeps, Aleksander Szeps. DYSPLAZJA DIASTROFICZNA – od prenatalnej diagnostyki 1.trymestru do raportu patologa perinatalnego z obrazowaniem post mortem – opis przypadku; II nagroda za najlepszą prezentację ustną na Sesji Prac Studenckich na XXXIII Kongresie Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Warszawa 13.09.2018.
 • Karolina Mazurec, Julia Rymaszewska, Maciej Mazurec, Martyna Trzeszcz, Piotr Barcikowski, Krzysztof Bielicki, Izabela Kotkowska-Szeps, Agnieszka Zabielska. Do We Still Need the First Trimester Scan in the Cell-free Fetal DNA (cffDNA) Testing Era?; doniesienie naukowe zakwalifikowane na EUROSON 2018, XXX Kongres Ultrasonograficzny EFSUMB XIV Naukowy Zjazd PTU, Poznań

 
   
Strona główna | O Nas | Zakres Usług | Laboratorium | Cennik | Kontakt | Prowadzenie Ciąży | Ultrasonografia 3D/4D | Badania Prenatalne Corfamed
 
ul. Kluczborska 37
50-322 Wrocław
  tel.
+ 48 71 321 73 15
  fax + 48 71 321 28 65
    centrum@corfamed.pl